Yerel Tarih Ve Arşivde Neler Olur?

Yerel tarih belirli bir yerde yaşamış veya yaşamakta olan toplumların kökenlerini, gelişimlerini, yaşam biçimlerini, sosyal-kültürel-ekonomik gelişmelerini inceleyen bir alandır (Aslan, 2000: 195). Yerel tarih denilince akla yakın çevre, mahalle, köy, ilçe, il gibi birtakım yaşam alanlarının tarihi aklımıza gelmektedir. “Yerel tarih dediğimizde, öncelikle sınırları belli bir coğrafi alanı, mekânsal bir sabitliği kastediyoruz; Yerel tarih, tarihin bir fiziğe kavuştuğu bir alan, ama bu, yerelin tanımının sadece bir parçası. Çünkü mekân, tek başına pasif bir cüz; dolayısıyla yerel tarih iki temel cüzün yani insanın ve mekânın bir araya geldiği bir bütünlüğü ifade ediyor” (Danacıoğlu, 2012: 6). İnsanlar yaşadıkları coğrafyayı iyi tanımayı ve bilmeyi, kendi bölgesinde gezinmeyi, yani yaşadığı çevrede yerli turist konumundan çıkıp, çevresine daha duyarlı olmayı amaçlar (İlyasoğlu, 2001: 40). Böylece insanlar çevresindeki insanlarla uyum içinde yaşamayı alışırlar ve kendilerinde ben duygusu yerine biz duygusu yerleşmeye başlar. Yani insanlar toplumsal birey olma yolunda önemli bir adıma atmış olurlar. Toplumsallaşma sonunda da bu bireyler toplum tarafından sevilen ve takdir edilen insanlar kategorisine girerler. Yerel tarihçilik, öncelikle tarihin merkezine insanları alır. Daha sonra insanların tecrübelerini, bu tecrübelerin tarihini, tarihle ilişkisini irdeler. İnsanların düşüncelerini bir tarih bilgisi olarak görür ve bunun değerlendirilmesinin önemi üzerinde durur.

Arşivlerde yerel tarih incelemeleri için bulunmaz araçlardır. Arşivleri oluşturan o yerin dinamikleri sosyal ve kültürel yaşam, bürokrasi vb. ile ilgili bilgileri arşivlerdeki belgelerden keşfedebiliriz.

Bir cevap yazın