Arşiv Sayısallaştırma Yazılımı

Tek kullanıcıdan sınırsız kullanıcıya kadar Kobilere, holdinglere, belediyelere, bakanlıklara bunun yanında apartman / site yönetimlerine, mali müşavirlik bürolarına, hukuk bürolarına kısaca özel ve tüzel tüm kurum ve kuruluşlara yönelik dijital arşiv otomasyonumuz EnfoDoc ile yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.