Çerez Aydınlatma Metni

EnfoDoc, Enfo Bilişim mühendislerince geliştirilmiş, %100 yerli ve Türkçe bir arşiv yönetim yazılımıdır.

Enfobilisim.com, sahibi olduğu www.enfobilisim.com adresli web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerine daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktadır. İşbu Çerez Aydınlatma Metni, tüm Web Sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarına hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında site ziyaretçilerinin hangi tür kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır. Enfobilisim.com Platformu kullanıcıları, platforma bağlı siteleri kullandıklarında geçerli Çerez Aydınlatma Metni’ne onay vermiş sayılır. Kullanıcıların, çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istememesi hâlinde, tarayıcı ayarlarını düzenlemek ve www.enfobilisim.com kullanmamak kendi yükümlülüklerindedir.

Enfobilisim.com olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz aman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Çerez (Cookie) Nedir?

Yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket’in sağlık verilerimi içeren kişisel verilerimi, açık rızama istinaden mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla konaklama yeri sahipleri, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi kamu kurumu ve kuruluşları ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişiler (CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşteri hizmetleri, bulut bilişim, e-posta, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar, mesajlaşma hizmetleri sunan mobil altyapılar ve benzeri) ile paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişime açabileceğini kabul ederim.

Enfobilisim.com, aşağıda belirtilen çerezleri kullanıcıların Web Sitesi’ni ziyaretleri kapsamında elektronik ortamda ve Enfobilisim.com’un meşru menfaatine dayalı olarak işlemektedir. Kullanıcı deneyimlerine yönelik hedefleme ve pazarlama faaliyetleri için ise yalnızca kullanıcının açık rızasına dayalı olarak çerez işleme faaliyeti yürütülmektedir. Web Sitesi üzerinden toplanan kişisel veriler, KVKK 5. Maddedeki kişisel veri işleme şartları ve işbu Çerez Aydınlatma Metni uyarınca işlenmektedir.

Web Sitesinde Kullanılan Çerezler Nelerdir?

Enfobilisim.com’un Web Sitesi’nde hem birinci taraf (doğrudan ziyaret edilen internet sitesi tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü taraf (Enfobilisim.com adına internet sitesi haricindeki tedarikçiler tarafından yerleştirilen) çerezler kullanılmaktadır. Enfobilisim.com, işbu Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde aşağıda detaylı olarak açıklanan çerezler kapsamında Enfobilisim.com’un hizmet aldığı aşağıda belirtilen üçüncü kişiler, iş ortakları veya tedarikçileri ile paylaşabilir.

Web Sitesi’nde yer alan çerezler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

ÇEREZ SERVİS SAĞLAYICI
Google
Google
Facebook
ÇEREZ
Google Analytics
Google Ads Remarketing
Facebook Pixel
AÇIKLAMA
Google Analytics aracılığıyla kullanıcıların Web Sitesi’ni nasıl kullandıklarını analiz etmeye yardımcı olur.
Google aracalığıyla reklam içeriklerinin hedeflenebilmesine ve optimize edilebilmesine yardımcı olur.
Facebook Pixel aracılığıyla reklam içeriklerinin hedeflenebilmesine ve optimize edilebilmesine yardımcı olur.
ÇEREZ TÜRÜ
İşlevsellik
Pazarlama
Hedefleme, Pazarlama

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

İnternet kullanıcılarının, çerez tercihlerini yönetmek kendi denetimlerindedir. Genel olarak internet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Kullanıcılar, tarayıcı ayarlarında gerekli düzenlemeleri yaparak çerez kullanımını denetleyebilmektedir. Çerez kullanımını iptal ettiğiniz takdirde, bu durum ziyaret ettiğiniz ve edeceğiniz web sitelerindeki deneyiminizi etkileyecektir. Kullanıcılar, çerez yönetimini daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilmek için tarayıcılarının talimat ve yardım seçeneklerinden yararlanabilir.

Haklarınız Nelerdir?

KVKK 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

  • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amaçlara uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.