Arşiv Eğitimleri ve Danışmanlığı

Arşiv Eğitimleri ve Danışmanlığı

Projelerimizde edindiğimiz tecrübelerimizi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yöntemi ile paylaşıyoruz.

Arşiv Eğitimleri ve Danışmanlığı

Projelerimizde edindiğimiz tecrübelerimizi, uzman kadromuzun birikimlerini çözüm ortaklarımızla eğitim ve danışmanlık hizmetleri yöntemi ile paylaşıyoruz.

Eğitim Başlıklarımız

Fiziksel Arşiv Eğitimleri

 • Arşiv ve arşivleme hizmetleri,
 • Dosya / arşiv materyali tasnif ve sunum hizmetleri,
 • Ayıklama ve tasfiye yönetimi (kamu için ayrı yönetmeliklere uygun),
 • Arşiv Otomasyon Yönetimleri,
 • Arşivlik materyalin tarihselliği ve tarihi arşivler,
 • Dosya planları ve doküman yönetim standartları,
 • SDP ve Saklama Planı(SP) yönetimi (fiziki ve dijital tasfiyeler),
 • Evrak dosyalama ve Resmi Yazışma Kuralları,
 • Standart Dosya Planı(SDP) Arşiv ve EBYS süreçleri ilişkileri,

Dijital Arşiv Eğitimleri

 • Dijital Arşivler mevzuat ve standartları,
 • Provenansa uygun tarama standartları,
 • E-evrak ve e-doküman e-işlemler,
 • Multimedya belgeler ve yönetimi,
 • Dijitalleştirme ve alt süreçleri,
 • E-arşiv yönetim programları,
 • E-arşiv ve kurumsal otomasyonlarla entegrasyon süreçleri,
 • E-devlet (e-işlemler) e-imza arşivleme ilişkileri,
 • E-dünya ve kişisel verilerin arşivlerle ilişkileri.