Bilgi Kavramı Ve Bilgi Teknoljileri Nedir?

Bilgi kavramı, Latince ‘informatio’ kökünden gelmiş olup, şekillendirme, biçim verme, bilgi veya haber verme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte en yaygın ifadesi ile bilgi enformasyon veya haber verme anlamını taşımaktadır (Balay, 2004: 66 ). Bilgi; mantıklı bir yargı ya da deneysel bir sonuç sunan, başkalarına sistemli şekilde bir iletişim aracıyla ulaştırılan, olgulara ya da düşüncelere ilişkin düzenli ifadeler dizisidir(Bell,1973: 175). Bir başka tanımlamayla bilgi; mantıklı bir yargı ya da deneysel bir sonuç veren, diğer şahıslara sistemli bir şekilde bir iletişim aracıyla ulaştırılan olgulara veya düşüncelere dair ifadeler dizisidir (Sümer, 2007:1). Türk Dil Kurumu sözlüğünde bilgi ‘İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tamamı, malumat’ olarak tanımlanmıştır. Bilgi kavramı üzerinde çalışılan içerik ve bakış açısına göre pek çok çeşitte anlamlar barındıran karmaşık bir yapıdır. Bilgi çok karmaşık bir yapı arz ettiğinden ötürü farklı bağlamlarda, farklı anlamlarda kullanılabilir (Balcılar, 2008: 4). Bilgi; enformatik, bilimsel, açık, zımni, teknolojik gibi sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bilginin sınıflandırılmasında en sık karşılaşılan sınıflandırılmalar bilimsel ve enformatik sınıflandırmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Enformatik bilgi kodlanabilir, saklanabilir ve aktarılabilirken; bilimsel bilgi aktarılan bu bilgilerin deneysel yollarla metotlu ve kodlanabilir bir biçimde sunulmasıdır (Sümer,2007:1).

Bilgi teknolojileri, hayatımıza bilgisayar gibi akıllı teknolojilerin girmesiyle büyük önem taşımaya başladı. Peki nedir bu bilgi teknolojisi? Her türlü veriyi oluşturmak ve bu verilere ulaşmak için kullanılan bir sistemdir. Bilgi aktarımı için bütün imkanları kullanır. Genellikle bilgisayar, akıllı telefon işletim sistemleri ve bunların ağlarını tanımlamak için kullanılır. İnsan emeğini ve maliyeti azaltacak çözümler bulmaktadır.

İşlerin daha pratik, verimli ve sistematik ilerlemesini sağlamak için yeni araçlar üretir. Bilgiye dayalıdır. Veriler, uygulamalar, depolama alanları ve sunucular gibi birçok katmandan oluşur. Ülkelerin ekonomik gelişimini sağlar ve büyümesine yardımcı olur. Kısacası bilgi teknolojileri hayatımızın nerdeyse tamamını oluşturan bilgiye dayalı teknolojik gelişimlerdir.

Bir cevap yazın