Arşiv Düzenleme ve Depolama | Etkili Yöntemler ve Uygulamalar

Arşiv Düzenleme

Belge, dosya ve dokümanların fiziki olarak muhafaza edilmesi, iç ya da dış denetimlere uyum sağlayabilmek adına son derece önemli ve kritiktir. İşinizle ilgili olarak kullanabileceğiniz arşiv yöntemleri ve araçları, önemli belgelerinizi saklamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

  • 1. Arşiv düzenleme, dosya, klasör ve dokümanlar, işletme gelir vergisi beyannameleri, işletme defterleri, muhasebe kayıtları, iptal edilen çekler, banka hesap özetleri ve insan kaynakları dosyaları ve dokümanları gibi en önemli belgeleri bir arada tutar ve güvenle saklar.
  • 2. Kurumlar ve şirketler, aranan bilgilere ve belgelere ulaşımın aksamaması için fiziki arşivlerin standartlar ölçüsünde düzenlenmesine ihtiyaç duyarlar.

Enfo Bilişim ekibi olarak müşterilerimize, bünyelerinde barındırdıkları evrak ve dosyaların arşivcilik standartlarına uygun olarak ayıklama işlemleri, saklama ve geri getirim araçlarının hazırlanması, niteleme bilgilerinin bilgisayar ortamına kaydedilmesi konusunda yardımcı oluyoruz.

Kaliteli Arşiv Düzenleme

Kaliteli arşiv düzenleme işlemleri, evrakların çıkarılması, dosya planlarının hazırlanması, arşiv ve ayıklama imha yönergelerinin hazırlanması, evrakların fiziksel olarak düzenlenmesi, klasörlerin dizi pusulalarının oluşturulması, klasörlerin standart etiketlerinin sağlanması, klasörlerin kutulanması ve raflara yerleştirilmesi, veri girişinin sağlanması, gereken donanımın sağlanması, arşiv kutularının tedarik edilmesi gibi çeşitli eylemleri içermektedir. Bu eylemler hem sizler için hem de kurumunuz için çeşitli faydalar sağlar. Bu faydalara göz atacak olursak:

  • Şirketimiz tarafından sağlanan arşiv düzenleme işlemleri ile aranan belgeye çok hızlı bir şekilde ulaşım sağlanır.
  • Arşiv düzenleme sistemi ile ödünç verilen evrakların sirkülasyonu sağlanır ve kayıt altına alınır.
  • İmha yöntemi sayesinde evrak yığılmalarının önüne geçilir.
  • Arşiv düzenleme sistemi sayesinde belge kayıpları engellenir.
  • Belirli standartlar ölçüsünde arşiv mekânı elde edilir.

Arşiv Düzenleme Fiyatları

Arşiv düzenleme fiyatları, düzenleme yapılacak olan belge ve dokümanların sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, miktarı çok olan dosya ve dokümanların arşiv düzenleme fiyatı ile miktarı çok olmayan dosya ve dokümanların arşiv düzenleme fiyatı aynı değildir. Bu sebepten ötürü arşiv düzenleme fiyatları hakkında net ve sabit bir fiyat bilgisi vermemiz doğru değildir. Arşiv düzenleme fiyatları hakkında daha net ve daha ayrıntılı bilgi için Enfo Bilişim şirketi ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz