Bilgi ve Belge Yönetimi Danışmanlığı | Kurumsal Verimliliği Artırmanın Anahtarı

Bilgi ve Belge Yönetimi Danışmanlık

Bilgi ve belge yönetimi tüm kurumlar için önemli bir faaliyet alanıdır. Kurum, kuruluş, şirket ve benzeri yerlerdeki bilgilerin, belgelerin kayıt altına alınması, istiflenmesi, kategorize edilmesi, muhafaza edilmesi, işlem gerektiğinde çıkartılması, çoğaltılması, bir yerlere gönderilmesi gibi işlemler bilgi ve belge yönetimi kapsamında gerçekleştirilir. Bu alanda bir hizmete ihtiyaç duymak iki şekilde sonuçlanıyor: Sürekli bir çalışma için bilgi ve belge yönetimi personeli çalıştırmak ya da bu konuda dışarıdan çözüm ortağı bulmak. Enfo Bilişim, arşivcilik hizmetlerinde zaman ve finans tasarrufu sağlamak amacıyla şirketlere, danışmanlık çözümü sunuyor.

Bilgi ve belge yönetimi; arşivleme, dokümanları yönetme, kurumların bilgi ve belge gereksinimlerini karşılama, dokümantasyon çalışmalarını üstlenme sorumluluğunu taşıyan bir hizmettir. Bu alanda profesyonel personellerin yetişmesi amacıyla eğitimler veriliyor. Kütüphaneler, şirketler, kamu idareleri ve daha birçok alan bilgi ve belge yönetimi hizmetine ihtiyaç duyuyor. Bilgi ve belge yönetimi danışmanlık hizmetinin temel amacı kurumların belge yönetiminde maksimum verimliliğe ulaşmasıdır.

Fiziki ve Dijital danışmanlık

Fiziki ve dijital arşiv hizmetleri, danışmanlığın da iki şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Enfo Bilişim, alanında uzman ekibi ile şirketlere hem fiziki hem de dijital bilgi ve belge yönetimi danışmanlığı veriyor. Fiziki koşullarda belge yönetimi çok daha kapsamlı ve süreklilik isteyen titiz bir süreci yansıtıyor. Dijital bilgi ve belge yönetimi ise dijital arşiv yazılımları sayesinde daha pratik, daha hızlı, daha konforlu ve ekonomiktir.

Enfo Bilişim, kurumların ihtiyaç duyduğu bilgi ve belge yönetimi çalışmalarında danışman olarak rol oynuyor, sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini, nasıl yönetilebileceğini somut şekilde gösteriyor. Bilgi ve belge yönetiminin sağlam temellerle oluşturulduğu kurumlarda verimlilik ya da zaman kaybı yaşanmıyor, ekstra masraflar çıkmıyor. Çünkü her şey personellerin kontrolü altında ilerliyor. Enfo Bilişim, bu kontrolü sağlamak amacıyla gelişmiş bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

Enfo Bilişim ile Bilgi ve Belge Yönetimi

Enfo Bilişim, bilginin yönetilmesi ve belgenin korunması konusunda gelişmiş teknolojinin de desteğini alarak hizmet veriyor. Şirketlerin ya da müze, kütüphane gibi kültürel alanların gereksinim duyduğu bilgi – belge yönetiminin günümüz şartlarında en iyi biçimde yapılabilmesi için bu konuda bir uzman desteğini almak her şeyi kolaylaştırıyor, vakit kaybını önlüyor. Enfo Bilişim uzmanları ile sizler de bilgi ve belge yönetimi danışmanlığından yararlanmak isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

Diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz