Yasal Evrak Saklama Süreleri Nedir?

Evrak Saklama Süreleri: Hangi Belgeleri Ne Kadar Süreyle Saklamalısınız?

Evrak saklama süreleri, yasal olarak zorunlu tutulan veya kişisel olarak saklanması gereken belgelerin ne kadar süreyle saklanması gerektiğini gösteren sürelerdir. Evrak saklama süreleri, genellikle ilgili yasal düzenlemelerde veya yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Kişisel Evrak Saklama Süreleri

Kişisel evrak saklama süreleri, genellikle ilgili yasal düzenlemelerde belirtilmemektedir. Bu nedenle, kişisel evrakların ne kadar süreyle saklanması gerektiği konusunda kesin bir kural bulunmamaktadır. Ancak, kişisel evrakların saklanma süreleri, aşağıdaki faktörlere göre belirlenebilir:

  • Evraka ilişkin hukuki işlemler için zaman aşımı süresi: Bazı evrakların, hukuki işlemler için zaman aşımı süresinin dolmasına kadar saklanması gerekebilir. Örneğin, bir tapu belgesinin, taşınmazın mülkiyetinin kazanılması için 20 yıl boyunca saklanması gerekir.
  • Evraka ilişkin vergilendirme işlemleri için süre: Bazı evrakların, vergilendirme işlemleri için belirli bir süre boyunca saklanması gerekebilir. Örneğin, bir faturanın, vergilendirme işlemleri için 10 yıl boyunca saklanması gerekir.
  • Evraka ilişkin sigorta işlemleri için süre: Bazı evrakların, sigorta işlemleri için belirli bir süre boyunca saklanması gerekebilir. Örneğin, bir sigorta poliçesinin, sigorta süresinin dolmasına kadar saklanması gerekir.

İşletme Evrak Saklama Süreleri

İşletme evrak saklama süreleri, genellikle ilgili yasal düzenlemelerde belirtilmektedir. Bu düzenlemeler, işletmenin faaliyet alanına göre değişebilir. Örneğin, bir ticaret şirketinin evrak saklama süreleri, bir şahıs şirketinin evrak saklama sürelerinden farklı olabilir.

İşletme evrak saklama süreleri ile ilgili bazı genel kurallar şunlardır:

Ticari defterler: Ticari defterler, ticari işletmenin kuruluşundan itibaren 10 yıl boyunca saklanması gerekir.
Faturalar: Faturalar, fatura tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklanması gerekir.
Senet ve çekler: Senet ve çekler, vadesinden itibaren 10 yıl boyunca saklanması gerekir.
Personel özlük dosyaları: Personel özlük dosyaları, personelin işten ayrılmasından itibaren 10 yıl boyunca saklanması gerekir.
Vergi belgeleri: Vergi belgeleri, vergilendirme dönemi sonundan itibaren 10 yıl boyunca saklanması gerekir.

Evrak Saklama Sürelerini Belirlemek

Evrak saklama sürelerini belirlerken, yukarıda belirtilen faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen süreleri de dikkate almak önemlidir.

Evrak saklama sürelerini belirlemek için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Evraklarınızı sınıflandırın: Evraklarınızı, ilgili yasal düzenlemelere göre sınıflandırın.
Evraklarınızın her birini ayrı ayrı değerlendirin: Her evrak için, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen süreyi veya kişisel olarak saklanması gereken süreyi belirleyin.
Evraklarınızın saklanacağı bir düzen ve sistem oluşturun: Evraklarınızın kolayca bulunabilmesi için, bir düzen ve sistem oluşturun.

Evrak Saklama Süreleri hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Evrak saklama süreleri nedir?

Evrak saklama süreleri, yasal olarak zorunlu tutulan veya kişisel olarak saklanması gereken belgelerin ne kadar süreyle saklanması gerektiğini gösteren sürelerdir. Evrak saklama süreleri, genellikle ilgili yasal düzenlemelerde veya yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Evrak saklama sürelerini belirledikten sonra ne yapmalıyım?

Evrak saklama sürelerini belirledikten sonra, evraklarınızı ilgili süreler boyunca saklamaya özen göstermeniz gerekir. Evraklarınızı saklamak için, güvenli ve uygun bir yer seçmeniz önemlidir. Ayrıca, evraklarınızı düzenli olarak kontrol ederek, saklanması gereken süreleri dolmuş olan evrakların imha edilmesini sağlamanız gerekir.

Evrak saklama süreleri dolmuş evrakların ne yapılması gerekir?

Evrak saklama süreleri dolmuş evrakların, kişisel olarak saklanmasına gerek yoktur. Bu evrakların, zaman aşımı süresinin dolmasına kadar saklanması yeterlidir.

Ancak, işletme evrak saklama süreleri dolmuş evrakların, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen süre boyunca saklanması gerekir. Bu evrakların, zaman aşımı süresinin dolmasına kadar saklanması, olası hukuki sorunların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz