Fiziksel Arşiv

Fiziksel Arşiv

Kullanılan ve kullanılmaya devam edilecek olan ya da yasal olarak saklanılması gereken her türlü dosyanın, bilginin istiflendiği alanlar arşivdir. Arşivler geçmişten bu yana fiziki koşullarda oluşturuluyor. Genellikle yapıların bodrum katında olan arşivler, kütüphane görünümünde, yüzlerce belki binlerce dosyanın bulunduğu ortamlardır. Fiziki arşiv oluşturmak, arşivi belli bir sistemde düzenlemek zorlu bir süreçtir. Özellikle arşiv taşıma ya da işi biten dosyaları arşivlemek zaman alabiliyor. Fiziksel arşiv için gerekli olan tüm bu çaba için profesyonel destek alınabiliyor. Kurumların dosya ve evrak tasnifi, ayıklama işlemleri, türlerine göre kategorize etme, dosya etiketleme, dosya adresleme, kutulama, arşiv kontrolü yapma, düzenleme, rapor çıkarma gibi birçok fiziki arşiv hizmeti Enfo Bilişim ile profesyonelce yönetiliyor. Enfo Bilişim fiziki ve dijital arşiv konusunda kapsamlı bir hizmet veriyor.

Fiziksel arşiv düzenleme

Fiziksel arşiv düzenlemede dosyaların tasnifi, kategorize edilmesi, işlem yapılacak dosyaların ayıklanması, rapor çıkartılması, yeni düzen oluşturulması, adres kayıtlarının oluşturulması, kutulanması, arşiv sistemine kaydedilmesi ve benzeri işlemler fiziki arşiv hizmetleridir. Fiziki arşiv oluşturmak ve düzeni korumak kolay gibi görünse de aslında özen isteyen zahmetli bir süreçtir. İşbu sebeple Enfo Bilişim, fiziksel arşiv hizmetlerinde profesyonel bir hizmet veriyor.

Fiziksel arşivi dijital arşive aktarma

Dijital arşiv yazılımı, fiziksel arşivlerin dijital arşive dönüşmesini sağlıyor. Enfo Bilişim, bu konuda profesyonel destek almak isteyen tüm sektörlere, kuruluşlara modern arşiv hizmeti veriyor. Elbette fiziksel arşivi, dijital bir arşive taşımak kolay değil. Tüm dosyaların kategorize edilerek taranması, sisteme yüklenmesi, sistemde ayrıştırılması titizlikle yapılmalıdır. Dijital arşivin kolaylığına ve güvenirliliğine ulaşmak isteyenler, Enfo Bilişim ile kısa sürede yepyeni, birkaç tıkla binlerce dosyaya ulaşabildiği yenilikçi bir arşiv sistemine kavuşuyor.

Enfo Bilişim Arşiv Hizmetleri

Enfo Bilişim, fiziksel arşiv hizmetlerinde evrakların titizlikle düzenlenmesinde ve kategorize edilmesinde etkili bir performans gösteriyor. Zaman tasarrufu sağlayan ve kurumlara profesyonel bir arşiv kazandıran Enfo Bilişim, kusursuz çalışmasıyla iş yerlerindeki verimliliğin artmasına zemin hazırlıyor. Enfo Bilişim ile gerek fiziksel gerekse dijital arşiv hizmetleri almak ayrıcalık kazandırıyor. Yenilikçi, modern çözümler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz